I.C.

Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN

I.C. (interior communication) – łączność wewnętrzna, telefon wewnętrzny
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich