H

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
H (highest price) – najwyższa cena
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich