ETA, e.t.a.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
ETA, e.t.a. (estimated time of arrival) – przewidywany/przypuszczalny czas przybycia (np. przylotu samolotu)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich