ERP

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
ERP (Enterprise Resource Planning) – planowanie zasobów przedsiębiorstwa
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich