ECMF

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
ECMF (European Community Mortgage Federation) – Europejska Federacja Kredytu Hipotecznego
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich