EC

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
EC (European Community) – Wspólnota Europejska, międzynarodowa organizacja, integralna część Unii Europejskiej (EU); do 1 listopada 1993 nazwa stosowana jako określenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EEC)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich