EBRD

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, międzynarodowy bank, utworzony 1990 (działa od 1991), siedziba w Londynie; główny cel — wspieranie przemian gospodarczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich