EBIT

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
EBIT (Earnings Before Interest and Tax) – przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszt własny sprzedaży, skorygowane o pozostałe pozycje operacyjne i nadzwyczajne, przed naliczeniem odsetek i opodatkowaniem
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich