EAR

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
EAR (effective annual rate) – efektywna roczna stopa procentowa (dotyczy np. kredytów bankowych), różni się od nominalnej stopy procentowej (NAR) w sytuacji, gdy spłaty rat następują częściej niż raz do roku
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich