EAD

Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN

EAD (Exposure at Default):
a) ekspozycja bankowa (należność bankowa) zaniechana; oczekiwana wartość ekspozycji kredytowej, która określa prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niewykonania zobowiązania przez klienta banku
b) wartość ekspozycji kredytowej w momencie niewypłacalności kredytobiorcy
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich