E

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
E:
a) (East) – wschód
b) (expected) – oczekiwany, spodziewany
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich