E.C.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
E.C.:
a) (English Conditions) – warunki angielskie
b) (exchange clause) – klauzula walutowa (kursowa)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich