D/y

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
D/y (delivery) – dostawa, dostarczenie, wydanie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich