D/W

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
D/W (dock warrant) – warrant dokowy
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich