D.C.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
D.C. (Diplomatic Corps) – korpus dyplomatyczny
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich