CoCoA

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
CoCoA (Continuously Contemporary Accounting ) – zasada ciągłości w rachunkowości
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich