C.S.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
C.S.:
a) (Capital Stock) – kapitał zakładowy
b) (Civil Service) – służba cywilna
c) (Clerk to the Sygnet) – zastępca prawny
d) (Chemical Society) – Towarzystwo Chemiczne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich