AMPC

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
AMPC (auction market preferred stocks) – uprzywilejowane papiery wartościowe sprzedawane na aukcjach
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich