unsicher

 
Słownik niemiecko-polski PWN
unsicher Wymowa niepewny, chwiejny
unsichere Hilfe niepewna 〈wątpliwa〉 pomoc
unsicher des Lebens sein być niepewnym życia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich