operieren

 
operieren Wymowa operować
sich operieren lassen poddać się operacji
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich