nah

 
Słownik niemiecko-polski PWN
nah(e) Wymowa bliski
ein naher Verwandter bliski krewny
das ist sehr nah to bardzo blisko
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich