lasten

 
Słownik niemiecko-polski PWN
lasten Wymowa ciążyć (auf j-m na kimś)
die Schuld 〈Verantwortung〉 lastet auf ihm wina 〈odpowiedzialność〉 ciąży na nim
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich