da

 
Słownik niemiecko-polski PWN
da Wymowa
tu, oto; tam
wer ist da? kto tu jest?
wer da ? kto tam?
es ist da, wo die Grenzen zusammenlaufen to jest tam 〈w tym miejscu〉, gdzie zbiegają się granice
da und dort tu i tam
(weil) ponieważ
da er krank war, konnte er nicht kommen ponieważ był chory, nie mógł przyjść
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich