da

 
Słownik niemiecko-polski PWN
da Wymowa
tu, oto; tam
wer ist da? kto tu jest?
wer da ? kto tam?
es ist da, wo die Grenzen zusammenlaufen to jest tam 〈w tym miejscu〉, gdzie zbiegają się granice
da und dort tu i tam
(weil) ponieważ
da er krank war, konnte er nicht kommen ponieważ był chory, nie mógł przyjść
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich