bedeuten

 
Słownik niemiecko-polski PWN
bedeuten Wymowa
znaczyć
was bedeutet das? co to znaczy?
(zu verstehen geben) dać do zrozumienia
ich bedeutete ihm (dorthin) zu gehen 〈sich den Film anzusehen〉 dałem mu do zrozumienia, żeby (tam) poszedł 〈by zobaczył ten film〉
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich