UNO-Menschenrechtskonferenz

 
Słownik niemiecko-polski PWN
UNO-Menschenrechtskonferenz Wymowa f konferencja ONZ w sprawie praw człowieka
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich