Opposition

 
Słownik niemiecko-polski PWN
Opposition Wymowa f opozycja f (zu j-m wobec kogoś)
polit in der Opposition sein być 〈pozostawać〉 w opozycji
in Opposition j-m stehen pozostawać w opozycji do kogoś
sich der Opposition anschließen przyłączyć się do opozycji
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich