Kampagne

 
Słownik niemiecko-polski PWN
Kampagne Wymowa [..panjə] f kampania f
eine Kampagne gegen etw 〈j-n〉 einleiten wszcząć 〈prowadzić〉 kampanię przeciw czemuś 〈komuś〉
eine Kampagne für 〈gegen〉 etw unterstützen popierać kampanię za czymś 〈przeciwko czemuś〉
sich für eine Kampagne engagieren za/angażować się w jakąś kampanię
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich