Gebühr

 
Słownik niemiecko-polski PWN
Gebühr Wymowa f należność, opłata f
eine Gebühr von 10 Euro bezahlen 〈entrichten〉 zapłacić 〈uiścić〉 należność w wysokości 10 euro
Gebühren pl opłaty pl (pocztowe itp.)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich