Sperrung

 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Sperrung
przymiotnik
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich