Translatica, kierunek polsko-angielski
upełnomocnić czasownik, aspekt dokonany; zobacz też upełnomocniać
authorize prawo;
empower prawo;
accredit;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich