Translatica, kierunek angielsko-polski
authorize czasownik;
upoważniać informatyka;
autoryzować ekonomia, techniczny;
upełnomocnić prawo;
uprawnić;
uprawniać prawo;
upełnomocniać prawo;
zezwalać;
umocować;
nadać uprawnienia informatyka;
udzielić zezwolenia techniczny;
zezwolić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich