Translatica, kierunek angielsko-polski
accredit czasownik;
akredytować polityka;
uwierzytelniać polityka;
uwierzytelnić polityka;
uznać;
uznawać ang. brytyjska, ang. amerykańska;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich