Translatica, kierunek polsko-angielski
odpaść czasownik, aspekt dokonany; zobacz też odpadać
come off;
fall;
drop out;
fall off;
fatten;
drop off;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich