Translatica, kierunek angielsko-polski
drop off czasownik;
wysadzić;
zasypiać;
odpadać;
spadać;
opadać;
ubywać;
wysadzać;
odpaść;
ubyć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich