Translatica, kierunek angielsko-polski
drop out czasownik;
odpadać;
odpaść;
porzucać;
porzucić;
odpaść;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich