Translatica, kierunek polsko-angielski
akceptacja rzeczownik, rodzaj żeński;
acceptance książkowe, oficjalne;
approval książkowe, oficjalne;
assent;
sanction;
go-ahead;
adoption;
accept;
accepting;
approve;
accepted;
agree;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich