wojskowy
Słownik polsko-angielski PWN
wojskowy
1 przym. military
2 m. serviceman, military man
Translatica, kierunek polsko-angielski
wojskowy rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
military;
army;
soldier;
troop;
wojskowy przymiotnik;
military;
martial;
wojskowy arsenał rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → military arsenal

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „wojskowy” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Słownik polsko-niemiecki PWN
wojskowy
militärisch
pucz wojskow Militärputsch n
służba wojskowa Militardienst m
kompleks wojskowo-przemysłowy Wehrindustrie f
obowiązek służby wojskowej Wehrpflicht f
zdolny do służby wojskowej wehrfähig
odmowa pełnienia służby wojskowej Wehrdienstverweigerung f
m Militär m
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wojskowy rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
Militär;
Soldat;
Militär-;
Heer;
Truppe;
Armee;
Disziplin;
wojskowy przymiotnik;
militant;
Militär-;
wojskowy arsenał rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Słownik polsko-włoski PWN
wojskowy
1. adj militare
2. m militare m
Słownik polsko-rosyjski PWN
wojskowy
1 военный
2 (np. jednostka) воинский
3 (dotyczący formacji, oddziałów) войсковой
4 (żołnierz) военнослужащий / военный
Translatica, kierunek angielsko-polski
wojskowy przymiotnik; → militaryzm
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich