Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wojskowy rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
Militär;
Soldat;
Militär-;
Heer;
Truppe;
Armee;
Disziplin;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich