zadowolony
Słownik polsko-rosyjski PWN
zadowolić удовлетворить
zadowolić się удовлетвориться / удовольствоваться
zadowolony z kogoś, czegoś довольный кем-н., чем-н.
zadowolony z siebie самодовольный
zadowoleniez czegoś удовлетворение чем-н.
z zadowoleniem с удовлетворением / удовлетворённо
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich