zadowalać
Słownik polsko-rosyjski PWN
zadowalać удовлетворять
zadowalać się удовлетво-ряться / довольствоваться
zadowalający (dość dobry) удовлетворительный
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich