polski

Słownik polsko-rosyjski PWN

polski польский
Polska Польша
władać владеть
władać językiem (polskim, rosyjskim, angielskim itp.) w mowie i piśmie говорить и писать на каком-н. языке
po (jakiemuś)
1 по-
po polsku по-польски
po rosyjsku по-русски
po nowemu по-новому
2 (jakoś)zastępuje się formą na -и od przymiotników na -ский, -ской, -цкий
po bohatersku геройски
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich