wskazany
Słownik polsko-rosyjski PWN
wskazać
1 показать
2 (stwierdzić; podać, wymienić; polecić, dać wskazówki; wskazać na kogoś, coś) указать
wskazany (pożądany) желательный

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich