zalecany
Słownik polsko-rosyjski PWN
zalecać
1 рекомендовать
2 (kurację) прописывать
3 (dietę itp. w celach leczniczych) предписывать
zalecać się (do kogoś) ухаживать за кем-н.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich