wskaźnik
Słownik polsko-rosyjski PWN
wskaźnik
1 показатель
2 (przyrząd) указатель

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich