wskaźnik

Słownik polsko-rosyjski PWN

wskaźnik
1 показатель
2 (przyrząd) указатель
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich