radzić
Słownik polsko-rosyjski PWN
radzić
1 советовать
2 (o czymś, nad czymś) советоваться о чём-н.
3 (o czymś, nad czymś: o oficjalnej naradzie) совещаться о чём-н.
radzić się (kogoś) советоваться с кем-н.
radzić sobie справляться
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich