dyskutować
Słownik polsko-rosyjski PWN
dyskutować
1 спорить
2 (w dyskusjach naukowych, politycznych itp.) дискутировать
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich