doświadczenie
Słownik polsko-angielski PWN
doświadczenie n. (praktyka) experience; (eksperyment) experiment
mieć doświadczenie w czymś to be experienced in sth
doświadczony przym. (lekarz, kierowca) experienced; (oko, ręka) practised, practiced AmE
doświadczyć cz. to experience
Translatica, kierunek polsko-angielski
doświadczenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
test;
trial;
research;
undergo;
expertise;
ordeal;
adept;
doświadczenie bezpośrednie rzeczownik, rodzaj nijaki; → direct experience
doświadczenie cielesne rzeczownik, rodzaj nijaki; → bodily experience

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „doświadczenie” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich