wskazanie
Słownik polsko-rosyjski PWN
wskazać
1 показать
2 (stwierdzić; podać, wymienić; polecić, dać wskazówki; wskazać na kogoś, coś) указать
wskazany (pożądany) желательный
chory больной
chory na płuca лёгочный больной
chory na raka онкологический больной
chory umysłowo душевнобольной
ktoś jest chory (na coś: ze wskazaniem chorego organu) у кого-н. больной
ona jest chora na nerki у неё больные почки

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich