Translatica, kierunek polsko-niemiecki
skupisko rzeczownik, rodzaj nijaki;
Anhäufung fizyka;
Konzentration chemia, medycyna;
Ansammlung fizyka;
Ballung;
Cluster fizyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich